Beleidsplan 2021 – 2024

Het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk is genaamd: ‘Beleidsplan 2021-2024 Dichtbij het hart voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland’.

Beleidsplan van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Beijerland:
Beleidsplan 2021-2124 + plaatselijke regeling

Bij het schrijven van dit nieuwe beleidsplan heeft de kerkenraad enkele wijzigingen dan wel verdiepingen aangebracht. De belangrijkste hiervan zijn: Keuze psalmberijming, Doop- en huwelijkscatechese, huwelijksinzegening. Als Christelijke gemeente mogen wij ons ook gemeente des Heeren weten. Dit nieuwe beleidsplan wil daaraan meewerken. Het beleidsplan is een middel om aan onze geloofsgemeenschap die Christus mag belijden als haar Heere, richting te geven aan haar aanwezigheid en werken in deze wereld. Daarin zijn we in alle dingen afhankelijk van Gods genade en zegen. ‘Ora et labora’: Wij hebben de opdracht te werken, te planten en nat te maken, maar alleen God kan de groei geven.   Zo is er dan geen roemen in onze eigen werken, maar alleen God de Heere komt alle eer toe!

In die wetenschap biedt de kerkenraad u het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2021-2024 aan.