Evangelisatie

Verbondenheid met ds.Willem-Henri en Ditteke den Hartog in Malawi:

Sinds maart 2008 heeft onze gemeente een binding met een zendingsechtpaar. Het betreft ds.Willem-Henri en Ditteke den Hartog (zie foto) uit IJsselstein, die sinds 2008 door de GZB zijn uitgezonden. Van september 2008 tot december 2016 waren Ditteke en Willem-Henri werkzaam in Namibië. Sinds 2017 zijn zij werkzaam in Malawi en wonen in Blantyre, Malawi. Vanuit deze plaats is Willem-Henri GZB-regiocoördinator voor Zuidelijk Afrika. Zijn regio bestaat uit Namibië, Zimbabwe, Mozambique en Malawi. Vanuit Malawi is Willem-Henri in staat de GZB-medewerkers en -partners in de regio regelmatig te bezoeken. Daarnaast is Willem-Henri parttime docent voor de CCAP (presbyteriaanse kerk). Ditteke is programmaleider voor de GZB. Zie de brochure in de onderstaande bijlage voor meer informatie over het werk dat zij op zich hebben genomen.

Voor actuele blogs en nieuwsbrieven van de familie Den Hartog komt u via https://www.gzb.nl/zendingswerkers/willem-henri-en-ditteke-den-hartog/home?user_id=52

Verbondenheid met het Daniëlle Children’s Fund:

Daarnaast hebben we als gemeente een band met het Daniëlle Children’s Fund, waarbij een oud-gemeentelid van ons, Helma van der Hoeven, werkzaam is. Helma stichtte eind 2001 DCF met een groep vrienden, die graag hun geloof, energie, kennis, (werk)ervaringen en mogelijkheden willen delen met kinderen en families die onder moeilijke omstandigheden leven. Zij begon de projecten in Nepal. In 2002 verhuisde ze naar Ecuador waar ze de voorbereidingen trof voor het Child‘ N Family center in Quito. Tot eind 2011 was Helma de voorzitter van DCF in Nederland. Als algemeen bestuurslid is ze nu verantwoordelijk voor de controle en supervisie over het Child ‘N Family centrum in Ecuador. Als voorzitter van de lokale stichting DCF Ecuador, coördineert Helma daar de algemene activiteiten. DCF’s missie is het begeleiden van kansarme kinderen en hun families in Ecuador en Nepal, waarbij zij het kind met de familie herenigen en de familiebanden onderhouden en versterken.
Helma van der Hoeven: “Persoonlijk geloof ik dat het een groot voorrecht is om met anderen te delen wat God ons gegeven heeft. Veel kinderen leven in de straat vanwege economische redenen, terwijl ze wel ouders of andere familieleden hebben die voor ze zouden kunnen zorgen. Wij zijn ervan overtuigd dat – indien enigszins mogelijk – elk kind bij zijn of haar eigen familie zou moeten wonen. Daarom faciliteren, motiveren en begeleiden wij ouders om die verantwoordelijk op zich te nemen…”
Als u meer wilt weten over DCF, kunt u hen vinden op de volgende website www.daniellechildrensfund.org of contact opnemen via info@daniellechildrensfund.org

Als gemeente hopen we aan het werk dat ds. Willem-Henri en zijn vrouw Ditteke den Hartog voor de GZB verrichten, alsook voor het werk van Helma van der Hoeven bij het Daniëlle Children’s Fund, structureel via de giften in de zendingsbusjes onze financiële bijdrage te kunnen leveren.

Als u, naast uw bijdragen aan de zendingscollecten en uw donaties in de zendingsbusjes, de uitzending van de familie Den Hartog of het werk van Helma van der Hoeven in Ecuador financieel wil steunen, dan kunt u dit doen door een bedrag over te maken naar bankrekening 63.58.17.381 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Nieuw-Beijerland onder vermelding van “Bijdrage fam. Den Hartog/GZB” of “Bijdrage DCF”.

Evangelisatieactiviteiten:

De wijkouderlingen worden in hun pastorale taak bijgestaan door evangelisatiemedewerkers. Er wordt naar gestreefd om in elk van de vijf wijken te beschikken over een team van twee evangelisatie-medewerk(st)ers, die nauw samen werken met de betreffende wijkouderling.

De evangelisatiemedewerkers richten zich vooral op randkerkelijken. Men zoekt een getuigend gesprek aan te gaan over de Bijbel en het geloof en informeert over het kerkelijk leven in onze gemeente. Voor het evangelisatiewerk wordt gebruik gemaakt van het blad “Echo”, dat rond de christelijke feestdagen Pasen en Kerst op ruim honderdtal adressen wordt bezorgd.

Tot voor kort was er sprake van een Zendings- en Evangelisatiecommissie. Door ontstane vacatures binnen deze commissie zijn er nu geen bestuursactiviteiten. De werkzaamheden op het terrein van zending en evangelisatie worden voorlopig door de kerkenraad gevolgd.
Daartoe is een taakgroep missionair werk samengesteld waaraan gemeenteleden deelnemen. Deze werkgroep is momenteel doende om de aard en omvang van hun werkzaamheden te omschrijven. Zodra daar meer over is te berichten, zal dit op de website worden geplaatst. Contactpersoon is Maarten Oudenaarden. Zijn emailadres: maarten.oudenaarden@hervormdnieuwbeijerland.nl

Welkomstdiensten:

Twee maal per jaar wordt er een welkomstdienst gehouden. De behoefte hiertoe is ontstaan uit het evangelisatiewerk. In een persoonlijke brief worden een aantal mensen uitgenodigd om deze diensten bij te wonen. Tevens probeert men met behulp van posters, berichten in de regionale bladen etc. er meer bekendheid aan te geven.

Een welkomstdienst is er in de eerste plaats op gericht om de randkerkelijke mens te bereiken door de kern van het Evangelie op een directe, verstaanbare manier, zo dicht mogelijk bij hen te brengen. Anders dan in “gewone” diensten is er ook een zangkoor aanwezig, dat liederen ten gehore brengt, die aansluiten bij het thema van de dienst. Contactpersoon is A.R. Keijzer. Zijn emailadres: alfred.keijzer@hervormdnieuwbeijerland.nl.