Gemeente

Op deze pagina kunt u informatie vinden met betrekking tot:

– Zondagschool
– Catechesatie
– Jeugdclub”Tabitha”
– Tienerclub
– 16+ club
– Bijbelkringen
– Hervormd Vrouwen Contact

Deze informatie plus overige informatie over ons kerk en gemeente kunt u ook in de
Gemeentegids terug vinden. Deze is ook als Word-document te downloaden in de onderstaande bijlage.

De Kerkenraad heeft ook een Beleidsplan opgesteld, die kunt u vinden in de menukeuze Beleidsplan van onze internetpagina.

Onze gemeente kent een zogenaamde wijkindeling welke gebruikt wordt door de
ambtsdragers bij het afleggen van huisbezoeken. De indeling kunt u vinden in de menukeuze Wijkindeling van onze internetpagina.

Zondagschool

Elke zondagmiddag is er van 14.00 uur tot 15.00 uur zondagsschool in “De Hoeksteen” voor kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar.

 

Iedereen is van harte welkom!

Catechesatie

In de wintermaanden is er in “De Hoeksteen” catechisatie voor de volgende leeftijdsgroepen:
– Groep 11 – 12 jaar – Maandagavond 18.45 uur tot 19.30 uur
– Groep 13 – 15 jaar – Maandagavond 19.30 uur tot 20.15 uur
– Groep 16 – 17 jaar – Maandagavond 20.30 uur tot 21.15 uur
– Groep 18 jaar en ouder – Maandagavond 21.15 uur tot 22.00 uur

Jeugdclub “Tabitha”

Voor de kinderen van 8 t/m 12 jaar is er 1 x per 14 dagen op donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur jeugdclub in “de Hoeksteen” achter de kerk. Op deze avonden wordt, na opening met gebed, een bijbels- of een zendingsverhaal verteld.

 

Er wordt met elkaar gezongen (soms een nieuw lied ingestudeerd) en daarna wordt er geknutseld of een spel gedaan. Het knutselen bestaat uit het werken met klei, figuurzagen, plakken, verven, e.d..

De kosten bedragen 1 euro per kind, per avond. Contactpersoon is mevr. H. Treur. Tel.: 0186-680398 ,
Email: htreur77@gmail.com 

Tienerclub

Voor jongens en meisjes van 12 – ± 15 jaar is er de tienerclub. Op de clubavonden wordt nagedacht over een onderwerp uit de Bijbel. Na de pauze zijn we samen gezellig bezig.

 

Regelmatig worden er ook activiteiten buiten het clubgebouw georganiseerd. Heb je ideeën, kom er gerust mee voor de dag. De club komt één keer per 14 dagen op vrijdagavond om 19.30 uur bij elkaar in de “Hoeksteen”. Contactpersoon is dhr. J. Snoep. Tel.: 06-54982480 , Email: jansnoep81@gmail.com

15+ club

Voor de oudere jeugd van 15 jaar en ouder is er de 15+ club. De club komt één keer per maand op zaterdagavond om 20:00 uur bij elkaar in “De Hoeksteen”. Op de clubavonden wordt nagedacht over een onderwerp uit de Bijbel en actuele onderwerpen. Na de pauze zijn er ontspannen activiteiten. Om de andere keer worden er ook activiteiten buiten het clubgebouw georganiseerd. Bijv. dropping, bowlen, schaatsen, gospelconcerten, etc.. Contactpersoon is dhr. G.A. van der Zwaan. Tel.: 06-21208423 , Email: gert.vanderzwaan@hervormdnieuwbeijerland.nl 

Bijbelkringen

Binnen onze Hervormde Gemeente bestaan meerdere bijbelkringen. Op elke kring wordt een bijbelboek of een bijbelgedeelte besproken. De kringen kunnen samenkomen op een vast adres, maar ook volgens afspraak aan huis bij één van de deelnemers /deelneemsters.

 

Ouderen Bijbelkring
De Ouderen Bijbelkring wordt gehouden om de vier weken op de dinsdagmiddag in ‘De Hoeksteen’ van 14.30 tot 16.00 uur, waarbij dit seizoen de brief van Paulus aan de Filippenzen zal worden behandeld. De Bijbelkring wordt geleid door onze predikant A.P. Pors. Zie “Contact” voor zijn contactgegevens.

Vrouwen Bijbelkring
De vrouwen Bijbelkring staat onder leiding van Miranda de Bonte en wordt op woensdag tussen 10.00 en 11.30 uur gehouden in ‘De Hoeksteen’. Hierbij wordt het boek “10 vrouwen uit de Bijbel” gebruikt van Max en Jenna Lucado. Contactpersoon is mevr. M. de Bonte. Tel.: 06-39767712

Emmauskring
Deze kring heeft een laagdrempelig karakter en wordt geleid door Jan de Bonte, samen met zijn vrouw Miranda en Marja de Frel. Momenteel wordt het Johannesevangelie behandeld. Deze kring richt zich vooral op buiten- of randkerkelijken die geïnteresseerd zijn in het geloof.
De kring wordt gehouden aan huis bij fam. De Bonte aan de Ambachtsherenweg. Contactpersoon is dhr. J. de Bonte. Tel.: 0186-691236 , email: jan.de.bonte@solcon.nl.

Bijbelkring 1 Aart van Andel
Deze bijbelkring komt om de 14 dagen op woensdagavond in huiselijke kring bijeen.
Contactpersoon is dhr. A. van Andel. Tel.: 06-13396255 , Email: aartvanandel@hotmail.com  

Bijbelkring 2 Arina van den Doel
Deze bijbelkring komt om de 14 dagen op woensdagavond in huiselijke kring bijeen.
Contactpersoon is mevr. A. van den Doel. Tel.: 06-24996267 , Email: arinavandendoel@hotmail.com  

Bijbelkring 3 Wouter van Hattum
Deze bijbelkring komt om de 14 dagen op woensdagavond in huiselijke kring bijeen.
Contactpersoon is dhr. W. van Hattum. Tel.: 06-10722105 , Email: wouter_van_hattum@hotmail.com  

Bijbelkring 4 Leen de Hoog
Deze bijbelkring komt om de 14 dagen op woensdagavond in huiselijke kring bijeen.
Contactpersoon is dhr. L. de Hoog. Tel.: 0186-690365 , Email: leen.dehoog@hervormdnieuwbeijerland.nl  

Bijbelkring 5 Rob de Vries
Deze bijbelkring komt om de 14 dagen op woensdagavond in huiselijke kring bijeen.
Contactpersoon is dhr. R. de Vries. Tel.: 0186-691021 , Email: r_devries@hotmail.com

Jonge Lidmatenkring
De jongvolwassenkring wordt gehouden op woensdagavond in ‘De Hoeksteen’ van 19.45 uur tot 21.45 uur. Deze bijbelkring wordt geleid door onze predikant A.P. Pors. Zie “Contact” voor zijn contactgegevens.

Lighthouse
Voor de jeugd van 18 jaar en ouder is er 1 keer in de maand op zondagavond gelegenheid om bij elkaar te komen om elkaar te ontmoeten en vanuit de bijbel te leren hoe we volgelingen van Jezus kunnen zijn in ons dagelijks leven. De avonden zijn in ‘De Hoeksteen’ en beginnen om 20:00 uur. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevr. A. Treur, Tel.: 06-51040993 of met mevr. J. Oudenaarden, Tel.: 06-40081372.

Hervormd Vrouwen Contact

Ter ontspanning en voor het onderling contact komen elke tweede dinsdagochtend van de maand vrouwen bij elkaar in “De Hoeksteen”. De bijeenkomsten beginnen om 09.45 uur en duren ongeveer twee uur. Er wordt die ochtend onder het genot van een kopje koffie gehandwerkt, geknutseld of alleen maar wat gepraat. Alles mag, niets moet!
Kleine kinderen kunnen rustig worden meegenomen.
Contactpersoon van het H.V.C. is: Mevr. T. Smit, tel. 0186-692295.


Gebruiksplan Kerkgebouw

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen:
Gebruiksplan Kerkgebouw

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.