Giften en ANBI

Wat is ANBI en wat heeft u als gemeentelid ermee te maken?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Iedereen die een belastingformulier invult weet, dat giften aan de kerk en aan andere goede doelen als aftrekpost mogen worden opgegeven.

Maar welke goede doelen vallen nu hieronder?
Om dat vast te stellen heeft de overheid aan dit soort organisaties een bewijsstuk gevraagd waarna deze, na goedkeuring uiteraard, een ANBI-beschikking hebben ontvangen. Onze gemeente is ook een ANBI instelling. Dat wil dus zeggen dat u uw giften aan onze kerk als aftrekpost mag opgeven tijdens het doen van uw belastingaangifte. Dit geldt ook voor grotere giften en legaten. Op basis van de wetgeving zijn wij als ANBI instelling verplicht een aantal zaken op onze website te vermelden, zoals bijvoorbeeld de jaarrekening en de begroting. Via onderstaande links kunt u deze documenten inzien.

Het RSIN (fiscaal) nummer van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Beijerland is:
College van Kerkrentmeesters: 8228.90.185
College van Diakenen: 8241.01.959

Het Kvk nummer van het College van Kerkrentmeesters is 76427307.
Het KVK nummer van de Diaconie is 76427463.

Indien u vragen heeft over het doen van een gift aan onze kerk kunt u contact opnemen met onze contactpersoon van het College van Kerkrentmeesters of van de Diaconie. Zie menukeuze ‘Contact’.

Giften kunnen ook worden gedaan door middel van het kopen van collectebonnen. Deze bonnen kunt u schenken tijdens de collecte in de erediensten. Tijdens de erediensten wordt er onder andere gecollecteerd voor de Diaconie en College van Kerkrentmeesters.

De collectebonnen zijn verkrijgbaar als:
Blauwe bonnen à € 0,70; per vel van 20 stuks € 14,–
Gele bonnen à € 1,25; per vel van 20 stuks € 25,–

Deze collectebonnen kunnen bij onze administrateur Wilma van de Zande worden besteld. Bij voorkeur per e-mail: administrateur@hervormdnieuwbeijerland.nl
U kunt ook geld overmaken op onze bankrekening (NL61RABO0373702418 t.b.v. CvK Hervormde gemeente), bijvoorbeeld €50,- en dan in de omschrijving vermelden “40x gele bonnen”. De collectebonnen worden binnen 14 dagen bij u thuis bezorgd.  Het voordeel is dat betaalde collectebonnen fiscaal aftrekbaar zijn als gist. Contant geld in de collectezak stoppen is niet fiscaal aftrekbaar.

Het Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de kerkelijk werkers is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De kosters krijgen een vrijwilligersvergoeding.

Voor de financiële verantwoording van het College van Kerkrentmeesters kunt u onderstaande documenten aanklikken en bekijken:

01 – Verkort overzicht Begroting 2023

02 – Verkort jaaroverzicht jaarrekening 2021

03 – PKN Goedkeuring Jaarrekening 2021

04 – ANBI Kerkrentmeesters

Voor de financiële verantwoording van de Diaconie kunt u onderstaande documenten aanklikken en bekijken:

ANBI Diaconie

Begroting-diaconie-2019

ANBI Rapport Diaconie

Begroting Diaconie 2021