Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters heeft de volgende taken:
– Het beheren van de financiën voor de betaling van:
  a. het salaris van de predikant, de bijdragen aan het pensioenfonds, contributies.
  b. water en energieverbruik voor het kerkgebouw.
  c. het onderhoud van het kerkgebouw, het verenigingsgebouw en de pastorie.
– Het bijhouden van de ledenadministratie.
– Het verkrijgen van de nodige inkomsten door:
  a. de collecten tijdens de kerkdiensten
  b. het jaarlijks in januari innen van de vrijwillige bijdragen in het kader van de landelijke aktie “Kerkbalans”. Een commissie van bijstand verleent medewerking aan de inzamelingsactiviteiten.

Het College van Kerkrentmeesters van onze gemeente bestaat uit de navolgende personen;
Dhr. C.M. de Regt (voorzitter)
Dhr. G. van der Zwaan (penningmeester)
Mevr. C. de Jong (secretaris)
Mevr. W. van de Zande (administrateur)

Contactpersoon College van Kerkrentmeesters:
C.M. de Regt
Tel. 06-22668805
Email: kees.deregt@hervormdnieuwbeijerland.nl

Secretaris College van Kerkrentmeesters:
Mevr. C. de Jong
Email: kerkrentmeesters@hervormdnieuwbeijerland.nl

Het College van Kerkrentmeesters wordt administratief ondersteund door:
Mevr. W. van de Zande
Email: administrateur@hervormdnieuwbeijerland.nl

Giften ten behoeve van de Kerkrentmeesters kunnen worden overgemaakt op IBAN: NL61RABO0373702418 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente NBL.

Voor meer informatie met betrekking tot giften en collectebonnen zie menukeuze ‘Giften en ANBI’

Zie onderstaande bijlages voor de financiële verantwoording:
01 – Verkort overzicht begroting 2023

02 – Verkort overzicht jaarrekening 2021

03 – PKN goedkeuring jaarrekening 2021