shadow

Dienst des Woords – Februari 2019

zondag 3 februari
09.30 uur ds. J. van Dijk, Ridderkerk, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.00 uur ds. C.H. Buitink,
Klaaswaal Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters

zondag 10 februari
09.30 uur ds. H. van Ginkel, Goes, Heilig Avondmaal
18.00 uur ds. J. van Dijk, Ridderkerk, dankzegging Heilig Avondmaal Diaconie- en uitgangscollecte en de H.A. bekers voor het Werelddiaconaat GZB

zondag 17 februari
09.30 uur Prop. T. Overbeeke, Gouda
18.00 uur Kand. J. Meerkerk, Ede
Diaconiecollecte bestemd voor Messiasbelijdende Joden
Uitgangscollecte voor bouw- en restauratiefonds

zondag 24 februari
09.30 uur ds. W.J. Gorissen, Voorthuizen
18.00 uur ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk a.d. IJssel
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters

zondag 3 maart 1e lijdenszondag
09.30 uur ds. W.H. den Hartog, Malawi
18.00 uur ds. J. Hogenhout, Meteren en Est
Diaconiecollecte voor de HGJB
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters