shadow

Agenda 2020

Kerkenraadsvergaderingen, 19.30 uur
21 januari
10 maart
12 mei
7 juli
8 september
10 november

Moderamenvergaderingen, 19.30 uur
14  januari
3 maart
5 mei
30 juni
1 september
3 november

Pastorale avonden, 19.45 uur
5 februari
24 juni
16 september
9 december

Heilig Avondmaal
9 februari
10 april (Goede Vrijdag)
28 juni
20 september
13 december

Welkomstdiensten
22 of 29 maart, 9.30 uur*
18 oktober, 9.30 uur*

Afscheidsdienst kinderen Zondagsschool:
10 mei, 09.30 uur

Herdenking overledenen
22 november, 9.30 uur*

Gemeentebijeenkomsten, 19.45 uur
26 mei
13 oktober

Rommelmarkt
Vrijdag 11 en zaterdag 12 september.

Gemeente BBQ
12 september (onder voorbehoud)

Vakantiebijbelweek
19, 20 en 21 augustus; afsluiting op 23 augustus, 9.30 uur*

Opening winterwerk
27 september, 9.30 uur*

Gezamenlijke startavond Bijbelkringen
24 september, 20.00 uur

Weeksluiting Heemzicht:
17 januari
13 maart
15 mei
10 juli
4 september
30 oktober

Weeksluiting Rembrandt:
24 januari
17 april
24 juli
16 oktober
*ontmoeting na de kerkdienst in de Hoeksteen

Dienst des Woords – Februari 2020

zondag 2 februari
09.30 uur ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.00 uur ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters

zondag 9 februari
09.30 uur ds. M.A. Kuijt, Wijk bij Heusden, Heilig Avondmaal
18.00 uur ds. F. van Roest, Zeist, dankzegging Heilig Avondmaal
Diaconie- en uitgangscollecte en de H.A. bekers voor het Werelddiaconaat GZB

zondag 16 februari
09.30 uur ds. J.A.H. Jongkind, Langerak
18.00 uur ds. J.C. de Groot, Dordrecht
Uitgangscollecte voor Bouw- en restauratiefonds

zondag 23 februari, 1e lijdenszondag
09.30 uur dhr. M. Bontenbal, Rotterdam
18.00 uur ds. J. van Dijk, Ridderkerk
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters

zondag 1 maart, 2e lijdenszondag
09.30 uur ds. W.C. Meeuse. Sliedrecht
18.00 uur ds. J. Boom, ’s Gravenmoer
Diaconie- en uitgangscollecte voor de voorjaarszendingscollecte GZB