shadow

Maatregelen m.b.t. Corona-virus (UPDATE 28-03-2020)

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord in de media, heeft de regering nieuwe maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Gezien de maatregelen die de overheid heeft gesteld zal het samenkomen tijdens de erediensten in ons kerkgebouw tot nader bericht voor gemeenteleden en overige bezoekers worden beëindigd.

Ondanks de door de overheid gegeven verruiming van de richtlijnen houden wij voor de gemeente vast aan de eerder gemaakte afspraak om online te luisteren/kijken.

In de kerk zal slechts de noodzakelijke vertegenwoordiging van de ambten (predikant, ouderlingen en diakenen, evt. met huisgenoten), de koster, bedienaar camera  en de organist aanwezig zijn.

Deze uitvoering geeft voor de kerkenraad de mogelijkheid om eenvoudig wijzigingen t.a.v. deze samenstelling te realiseren.

Extra maatregelen:

  • In het verlengde hiervan zal dus eveneens de viering van het Heilig Avondmaal geen doorgang laten vinden.
  • In deze tijd is vooral het ouderen en ziekenpastoraat wat de gevolgen van de maatregelen ondervindt. Uitstel van het pastoraat bij de overige pastorale eenheden ligt minder gevoelig. Het is goed om voorlopig alle pastorale contacten telefonisch of via e-mail te onderhouden. Wij hopen daarbij op uw begrip.
  • De kerkenraad heeft besloten om alle activiteiten, dus het gehele winterwerk, voor de lopende periode te beëindigen.

Tot slot

Onze kerkdiensten zijn te volgen via het internet (kerktelefoon of kerktelevisie). Zie hiervoor de website van kerkomroep.nl. Zoek op ‘hervormde gemeente Nieuw-Beijerland’. Normaal is een code verplicht voor kerktelevisie. Deze code is tijdelijk niet nodig.

Namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Beijerland

Dienst des Woords – Maart 2020

zondag 1 maart, 2e lijdenszondag
09.30 uur ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht
18.00 uur ds. J. Boom, ‘s Gravenmoer
Diaconie- en uitgangscollecte voor de voorjaarszendingscollecte GZB

zondag 8 maart, 3e lijdenszondag
09.30 uur ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk a.d. IJssel
18.00 uur Kerkelijk werker R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam
Diaconiecollecte voor Seinpost, Slinge
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters

woensdag 11 maart biddag
09.30 uur ds. A. van Zetten, Bruchem
19.30 uur ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters

zondag 15 maart, 4e lijdenszondag
09.30 uur ds. J. Hogenhout, Meteren en Est
18.00 uur ds. J. Reehorst, Stavenisse
Diaconiecollecte bestemd voor het Havenproject
Uitgangscollecte voor bouw- en restauratiefonds

zondag 22 maart, 5e lijdenszondag
09.30 uur Prop. A. Vonk Noordegraaf, Veenendaal
15.00 uur ds. C.H. Buitink, Klaaswaal, Aangepaste dienst gehandicapten
Na deze dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Hoeksteen
Eerste collecte in de middagdienst voor de onkosten en de “Stichting Twarne”. Deze stichting staat gezinnen met kinderen met een beperking financieel bij om dolfijntherapie te volgen
Uitgangscollecte in beide diensten voor College van Kerkrentmeesters

zondag 29 maart, 6e lijdenszondag
09.30 uur ds. M.A. Post, Stavenisse, Welkomstdienst
Na deze dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Hoeksteen
18.00 uur ds. H.J. Catsburg, Goes
Diaconiecollecte voor de HGJB

Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters
zondag 5 april, 7e lijdenszondag
09.30 uur ds. P. Wijnberger, Bergambacht
Voorbereiding Heilig Avondmaal
18.00 uur ds. T.W. van Bennekom, Goes
Diaconie- en uitgangscollecte voor Hongarije Commissie