shadow

Bevestiging en intrede ds. A.P. Pors

De bevestiging en intrede van onze nieuwe predikant A.P. Pors op 26 april kan met inachtneming van de door de overheid  gegeven maatregelen i.v.m. het Coronavirus vooralsnog doorgang vinden.

Om dit op een verantwoorde wijze doorgang te laten zullen tijdens de bevestigings- en intrededienst slechts de volgende personen aanwezig zijn: 

1. proponent A.P. Pors en zijn directe gezin.

2. de predikant die de bevestiging doet.

3. hen die aan de handoplegging deelnemen.

4. vertegenwoordiger namens de plaatselijke kerken (tijdens de intrededienst)

5. de gedeeltelijke kerkenraad van de Hervormde Gemeente Nieuw-Beijerland.

6. de koster.

7. de organist.

8. de bedienaar van het camerasysteem (kerkenraadslid).

Verder zullen onderdelen van de diensten aangepast worden uitgevoerd.

Ook de gelegenheid tot koffiedrinken en het gebruik van een broodmaaltijd tussen de diensten is komen te vervallen.

Dat betekent dat voor het overgrote deel van de genodigden en van de gemeente de mogelijkheid om de diensten bij te wonen is vervallen.

Aan hen aan wie eerder een uitnodiging is verstuurd is op 6 april hierover een brief verzonden.

Via www.kerkomroep.nl bestaat de mogelijkheid om de diensten te beluisteren en te bekijken.

Degenen voor wie de uitnodiging van kracht blijft zullen hierover persoonlijk en per brief worden geïnformeerd.

Tussen nu en 26 april a.s. kan er zich nog van alles voordoen, waardoor de voornemens worden gewijzigd.

In deze tijd komt het Deo volente uit Jacobus 4:15 des te sterker op ons af. Voor alles geldt zo De Heere wil en wij leven.Klik hier voor de liturgie van de bevestigingsdienst van Proponent A.P. Pors:
Liturgie Bevestigingsdienst Proponent A.P. Pors

Klik hier voor de liturgie van de intrededienst van Proponent A.P. Pors:
Liturgie Intrededienst Ds. A.P. Pors