shadow

Regelgeving m.b.t. Kerkbezoek (update 10-10-2020)

N.a.v. de berichtgeving over de genomen maatregelen en adviezen van de overheid het volgende.

In het overleg tussen kerken en de minister via het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) zijn afspraken gemaakt.

Deze afspraken geven ruimte voor maatwerk.

Als kerkenraad moeten en mogen wij voor onze gemeente verantwoording nemen en hebben wij als kerkenraad en als gemeente in het geheel de roeping om trouw te blijven.

Zeker als we bedenken dat de onderlinge gemeenschap in onze en ook de andere gemeenten onder druk staat.

Afgelopen morgen is de kerkenraad in vergadering bijeen geweest en heeft voor onze gemeente het volgende besloten:

  • Het aantal toe te laten kerkbezoekers zal met een ruime toepassing van de verplichtingen enigszins afgeschaald worden naar ca. 50 personen.
  • Er is geen verplichting voor mondkapjes in de kerkzaal. Het gebruik van mondkapjes is vrijblijvend.
  • De mogelijkheid tot gemeentezang blijft bestaan, waarbij gematigd zingen wordt aanbevolen. Het uitgevoerde onderzoek met behulp van een berekeningsmodel geeft aan dat het zingen kan plaatsvinden.
  • De kerkbezoekers worden gevraagd om na het verlaten van de kerk niet bij elkaar te blijven staan, maar het kerkplein te verlaten.

Eind oktober of zo nodig eerder zal de kerkenraad over dit onderwerp opnieuw bijeenkomen, waarna u uiteraard zal worden geïnformeerd.

Ambtsdragersverkiezing

De verkiezing van een ouderling-kerkrentmeester door de belijdende leden van de gemeente zal plaatsvinden a.s. dinsdag 13 oktober in de kerk.

De verkiezing zal gehouden worden middels een zogenaamde inloopverkiezing. De avond wordt om 19. 15 uur geopend in bijzijn van een afvaardiging van de kerkenraad en 2 gemeenteleden. Deze 2 gemeenteleden vormen de stemcommissie en houden ook toezicht op een ordelijk verloop van de stemming. Tussen 19.30 en 20.30 uur zijn de belijdende leden in de gelegenheid om hun stem uit te brengen.
 
De belijdende leden worden gevraagd om enigszins verspreid  (om opstropen te voorkomen) in dit uur te komen stemmen, en indien mogelijk op de volgende wijze:
19.30 – 19.45 uur: de leden van wie de achternaam begint met A t/m F.
19.45 – 20.00 uur: de leden van wie de achternaam begint met G t/m L.
20.00 – 20.15 uur: de leden van wie de achternaam begint met M t/m R.
20.15 – 20.30 uur: de leden van wie de achternaam begint met S t/m Z.
 
Rond 20.30 uur zal de kerk worden gesloten en telt de stemcommissie de stemmen. Na het tellen van de stemmen zullen de gekozen en niet gekozen broeder van de uitslag op de hoogte worden gebracht.
De vergadering wordt hierna gesloten. U kunt voor maximaal twee personen bij volmacht een stem uitbrengen. Bent u niet in de gelegenheid geweest om in de kerk een volmacht mee te nemen, dan kan u deze maandagavond 12 oktober tussen 19.00 en 20.00 uur afhalen bij de scriba aan de Voordoel 18.
         
Gemeentebijeenkomst
Na de stemmingsvergadering zal de gemeentebijeenkomst worden gehouden. Deze avond is online te volgen. De predikant opent en sluit de gemeentebijeenkomst. Tijdens de gemeentebijeenkomst komt het volgende aan de orde:
– De gekozen ouderling-kerkrentmeester wordt bekend gemaakt.
– Mededeling over het nieuwe concept Beleidsplan
– Een presentatie over de beoogde kleurstelling in de kerk.
 
Zijn er nog zaken die voor u nog niet duidelijk zijn, maak deze dan bekend bij de kerkenraad. Wilt u de broeders die op dubbeltal staan en de verkiezing in uw gebeden opdragen aan God?
 

Dienst des Woords – Oktober 2020

zondag  4 oktober, Israëlzondag
09.30 uur ds. P. Wijnberger, Bergambacht
18.00 uur ds. A.P.Pors,
Opening winterwerk en afscheid oudste kinderen Zondagsschool
Diaconie- en uitgangscollecte voor Christenen voor Israël

zondag 11 oktober
09.30 uur ds. E. van Rooijen, Noordeloos
18.00 uur ds. D. Boers, Goudswaard
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters

zondag 18 oktober
09.30 uur ds. A.P. Pors, doopdienst
18.00 uur ds. B. den Borst, Den Bommel
Diaconiecollecte bestemd voor het Werelddiaconaat GZB
Uitgangscollecte voor bouw- en restauratiefonds

zondag 25 oktober
09.30 uur ds. J. Reehorst, Nieuw-Beijerland
18.00 uur ds. J.C. de Groot, Dordrecht
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters

zondag 1 november
09.30 uur ds. A.J. Post, ‘t Harde
18.00 uur ds. A.P. Pors
Diaconiecollecte voor Najaarszendingscollecte GZB
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters

woensdag 4 november, Dankdag               
09.30 uur ds. A.P. Pors
19.30 uur ds. A.P. Pors
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters