shadow

Beleidsplan 2021 – 2024

Het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk is genaamd: ‘Beleidsplan 2021-2024 Dichtbij het hart voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland’.

Dit beleidsplan is te vinden via onderstaande link:
 https://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkdAXkg=&type=pdf.

Beleidsplan van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Beijerland:
Beleidsplan-2021-2024-+-plaatselijke-regeling 

Bij het schrijven van dit nieuwe beleidsplan heeft de kerkenraad enkele wijzigingen dan wel verdiepingen aangebracht. De belangrijkste hiervan zijn: Keuze psalmberijming, Doop- en huwelijkscatechese, huwelijksinzegening. Als Christelijke gemeente mogen wij ons ook gemeente des Heeren weten. Dit nieuwe beleidsplan wil daaraan meewerken. Het beleidsplan is een middel om aan onze geloofsgemeenschap die Christus mag belijden als haar Heere, richting te geven aan haar aanwezigheid en werken in deze wereld. Daarin zijn we in alle dingen afhankelijk van Gods genade en zegen. ‘Ora et labora’: Wij hebben de opdracht te werken, te planten en nat te maken, maar alleen God kan de groei geven.   Zo is er dan geen roemen in onze eigen werken, maar alleen God de Heere komt alle eer toe!

In die wetenschap biedt de kerkenraad u het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2021-2024 aan.

Kerkbezoek en gemeenteactiviteiten

Afgelopen dinsdag 27 oktober heeft de kerkenraad in een overleg over het kerkbezoek en de gemeenteactiviteiten (winterwerk) het volgende besloten:
De afspraken rond het kerkbezoek blijven ongewijzigd  Dus we gaan door zoals het nu plaats vindt.

Indien u bent aangemeld bij Kerktijd.nl dan krijgt u van dit systeem telkens als u kan worden ingedeeld een uitnodiging. Indien u de uitnodiging accepteert ontvangt u een bevestiging dat u bent aangemeld.

Let op: Wilt u bij verhindering of verandering van het aantal personen, dit altijd zo spoedig mogelijk via de verkregen bevestiging melden, zodat anderen dan kunnen worden uitgenodigd?

De eerdere afspraken blijven bestaan:

 • Geen verplichting voor mondkapjes in de kerkzaal. Het gebruik van mondkapjes is vrijblijvend;
 • Mogelijkheid tot gemeentezang blijft bestaan, waarbij gematigd zingen wordt aanbevolen. Het uitgevoerde onderzoek met behulp van een berekeningsmodel geeft aan dat het zingen veilig kan plaatsvinden;
 • Kerkbezoekers worden gevraagd om na het verlaten van de kerk niet bij elkaar te blijven staan, maar het kerkplein te verlaten;
 • Nakomen van de overheidsrichtlijnen, zoals onderlinge afstand, niet verkouden, loopneus, hoesten, etc.  Neem dit nauw in acht. Kom in dit geval niet naar de kerk. Blijf ook thuis als u deze klachten recent heeft gehad.

Ten aanzien van het winterwerk is het volgende besloten:
Alle gemeente-activiteiten in het kader van het winterwerk, met uitzondering van de opstapgroep en de koffieochtenden, kunnen weer worden opgestart. Al deze activiteiten worden gehouden in De Hoeksteen.

Ten aanzien van het gebruik van De Hoeksteen gelden de volgende regels:

 1. Er mogen maximaal 2 activiteiten gelijktijdig in De Hoeksteen plaatsvinden.
 2. Voor het gebruik van De Hoeksteen wordt de koster geïnformeerd (T. 693015). De koster houdt de regie op het gebruik van de beschikbare ruimten en geeft al dan niet (afhankelijk van het aantal aanvragen) toestemming voor het gebruik daarvan.
 3. Bij het gebruik van De Hoeksteen wordt een presentieboek ingevuld met de benaming van de activiteiten en de namen van de aanwezige personen. Dit boek ligt in De Hoeksteen op de tafel direct bij de ingang.
 4. Het ventilatiesysteem dient aan te staan.
 5. Ramen dienen te worden geopend.
 6. Indien De Hoeksteen beneden wordt verdeeld in een kleine en grote zaal dan dient het aantal personen te worden beperkt tot respectievelijk ca. 6 en 12 personen (Bij bezoekers onder de 18 jaar mag dit aantal oplopen).
 7. Indien desgewenst wordt gezongen dan dient het zingen beperkt te worden tot één zangvers.
 8. Na gebruik van De Hoeksteen dienen de toiletten schoon achtergelaten te worden.

Zondagsschool:

A.s. zondag 1 november begint de zondagsschool weer van 14.00 uur tot 15.00 uur  in “De Hoeksteen” voor kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar.

In verband met het virus willen we aan de ouders vragen om niet mee naar binnen te gaan, maar hun kind(eren) bij de deur af te leveren. Bij verkoudheid, koorts of benauwdheid graag thuisblijven.

Catechese:

De catechisaties beginnen op maandag 9 november.

Groep 8 en klas 1 van 18.45 tot 19.30 uur door kerkelijk werker dhr. W. Meerkerk

De groep 13-15 jaar van 18.45 tot 19.30 uur door ds. A.P. Pors

De groep 16-17 jaar van 19.45 tot 20.30 uur door ds. A.P. Pors

De groep 18-21 jaar van 20.45 tot 21.30 uur door ds. A.P. Pors

Overige activiteiten:

Via de zondagse afkondigingen of via degene die leiding aan een activiteit geeft zult u worden geïnformeerd wanneer de betreffende activiteit begint.

Voornoemde besluiten gelden tot begin januari 2021, tenzij de situatie in de komende maanden de noodzaak geven om de besluiten te herzien.

De kerkenraad is dankbaar dat de activiteiten kunnen aanvangen.

Het is goed voor de gemeenteopbouw dat deze activiteiten weer beginnen.

Wij vragen om gebed voor de erediensten en het winterwerk, opdat God Zijn zegen daarover wil geven.

Met hartelijke groet,

Uw kerkenraad.

Dienst des Woords – november 2020

zondag  1 november
09.30 uur ds. A.J. Post, ‘t Harde
18.00 uur ds. A.P. Pors,
Diaconiecollecte voor Najaarszendingscollecte GZB
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters

woensdag 4 november, Dankdag               
09.30 uur ds. A.P. Pors
19.30 uur ds. A.P. Pors
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters

zondag 8 november
09.30 uur ds. A.P. Pors
18.00 uur ds. C. Doorneweerd, Strijen
Uitgangscollecte voor Bouw- en restauratiefonds

zondag 15 november
09.30 uur ds. W.J. Gorissen, Voorthuizen
18.00 uur ds. E. Agterhuis, Heinenoord
Diaconiecollecte voor de Zondagsschool
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters

zondag 22 november, Eeuwigheidszondag
09.30 uur ds. A.P. Pors
18.00 uur ds. J. Breugem, Boven-Hardinxveld
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters

zondag 29 november 1e advent
09.30 uur ds. A.P. Pors
18.00 uur ds. J.H. van Dijk, Ridderkerk
Diaconiecollecte voor de Hongarije-commissie
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters

zondag 6 december 2e advent
09.30 uur ds. A.P. Pors
18.00 uur ds. M. Kreuk, Oude Tonge
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters