shadow

Kerkbezoek en Gemeentezang

In de kerkenraadsvergadering van 17 mei jl. heeft de kerkenraad besloten om de samenzang tijdens de erediensten weer te hervatten. Concreet betekent dit dat de gemeentezang vanaf zondagmorgen 23 mei zal plaatsvinden.
Het besluit om de samenzang weer gezamenlijk te doen, is genomen op basis van de diverse versoepelingen in de samenleving en de daling van het aantal besmettingen en opnamen in de ziekenhuizen.

We zien er naar uit u in de komende diensten te ontmoeten en samen Gods lof te bezingen.
Momenteel is het nog noodzakelijk om u vooraf aan te melden voor de eredienst. We maken gebruik van het aanmeldsysteem van kerktijd.nl. Middels dit aanmeldsysteem geven we iedereen een eerlijke kans om regelmatig fysiek aanwezig te zijn.
Om u aan te melden en uitnodigingen te ontvangen per email kunt u onderstaand stappenplan doorlopen.

Klik op deze link:
https://app.kerktijd.nl/member/register/eacb2b81-ebfe-4725-a063-b9f47b7a244b

 • Geef uw naam, emailadres en wachtwoord op. Geef tevens aan, het maximaal aantal bezoekers waarmee u de kerkdienst bezoekt.
 • U krijgt een bevestigingsmail om uw emailadres te verifiëren.
 • Na uw bevestiging bent u aangemeld voor het uitnodigingssysteem.
 • Als u aan de ‘beurt’ bent voor een kerkdienst, krijgt u een email waarin u kunt aangeven of u komt: ja of nee.
  • Indien u heeft aangegeven dat u wel komt, wordt u bij de aangegeven dienst verwacht.
  • Indien u heeft aangegeven dat u niet komt, wordt u niet verwacht bij de aangegeven dienst.
  • Indien u niet reageert op de uitnodiging, vervalt uw uitnodiging na 48 uur en worden er automatisch andere bezoekers uitgenodigd.
 • Bij voorkeur snel reageren op de uitnodiging om te voorkomen dat er lege banken overblijven aan het einde van de week.

De eerste uitnodigingen worden op elke maandag verstuurd, het uitnodigingssysteem loopt door tot zaterdag.
Als u geen emailadres heeft om u aan te melden voor het uitnodigingssysteem van Kerktijd.nl dan kunt u zich aanmelden bij de scriba met uw telefoonnummer. U wordt dan handmatig toegevoegd aan het systeem.
Mochten er vragen zijn kunt u contact opnemen met de scriba (T: 06-12166698 of E: scriba@hervormdnieuwbeijerland.nl)