shadow

Dienst des Woords – Juni 2021

Zondag 6 juni
09.30 uur ds. A.P. Pors, doopdienst
18.00 uur prop. A. van Dalen, Oud Alblas
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters

Zondag 13 juni
09.30 uur ds. J.A.H. Jongkind, Langerak
18.00 uur ds. A.P. Pors
Uitgangscollecte voor bouw- en restauratiefonds

Zondag 20 juni
09.30 uur ds. A.P. Pors, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.00 uur ds. J.C. de Groot, Dordrecht
Diaconiecollecte  voor Vluchtelingenhulp Stichting GAVE
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters

Zondag 27 juni
09.30 uur ds. A.P. Pors, Heilig Avondmaal
12.00 uur ds. A.P. Pors, Heilig Avondmaal
18.00 uur ds. A.P. Pors, Heilig Avondmaal en Dankzegging
Diaconiecollecte  en H.A. bekers voor House of Hope
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters

Zondag, 4 juli
09.30 uur ds. T.W. van Bennekom, Goes
18.00 uur ds. A.P. Pors
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters