shadow

Corona-maatregelen (update)

  • Vanaf zondag 21 november zal het aantal gemeenteleden per dienst omlaag gebracht worden zodat de onderlinge afstand van 1,5 meter gewaarborgd blijft. De kerk zal weer worden ingedeeld en de kosters zullen de gemeenteleden een plaats wijzen. Alle aangemelde gemeenteleden zullen vanaf maandag uitnodigingen ontvangen voor de morgen- en avonddienst. U wordt gevraagd snel op de uitnodigingen te reageren of u wel of niet aanwezig kunt zijn. Hierdoor kunnen we de kerk optimaal indelen en met zoveel mogelijk gemeenteleden de erediensten live meemaken. Door het beperken van het aantal gemeenteleden in de erediensten kan het voorkomen dat u voor één zondag geen uitnodiging ontvangt. Door het gebruik van www.kerktijd.nl wordt er geprobeerd zo eerlijk mogelijk de gemeenteleden aan de beurt te laten komen.
  • Het winterwerk kan door blijven gaan. Indien er toch aanpassing moeten worden gedaan door bijvoorbeeld waarborgen van de onderlinge afstand of maximaal te ontvangen gasten thuis, wordt dit met de contactpersonen van de activiteiten afgestemd.
  • De koffieochtenden komen de komende tijd te vervallen. Als dit weer wordt opgestart wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
  • Indien er gebruik gemaakt wordt van de Hoeksteen, voor overleg van een commissie, bijeenkomst van Bijbelkring of andere activiteit, dient dit afgestemd te worden met de kosters of er voldoende ruimte beschikbaar is.
  • De kerkenraad blijft erop vertrouwen dat alle gemeenteleden zelf verantwoording nemen om bij klachten thuis te blijven.

Corona-maatregelen

Afgelopen dinsdag heeft de kerkenraad vergaderd over de nieuwe maatregelen omtrent Corona.Hierbij is het volgende besloten:

  • De kerkenraad vertrouwt erop dat alle gemeenteleden zelf verantwoording nemen om bij klachten thuis te blijven.
  • De bezetting van de kerk tijdens de erediensten wordt verlaagd naar 100 personen. Dit was 125 personen.
  • De gemeenteleden wordt gevraagd zoveel mogelijk verspreid in de kerkbanken plaats te nemen.
  • Het winterwerk blijft vooralsnog ongewijzigd.

Bovenstaand veranderingen gelden in ieder geval voor komende zondag. Komende vrijdag wordt er door de overheid een nieuwe persconferentie gehouden waar mogelijk nieuwe maatregelen worden afgekondigd. Naar aanleiding van die maatregelen zal de kerkenraad een nieuwe overweging maken over de te treffen maatregelen voor de erediensten en het winterwerk.

Dienst des Woords – November 2021

Woensdag 3 november, Dankdag
09.30 uur ds. A.P. Pors
19.30 uur ds. A.P. Pors
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters

Zondag 7 november
09.30 uur ds. J. de Jong, Nieuw Beijerland
18.00 uur ds. J.M. van Wijk, Sliedrecht
Diaconiecollecte voor de Najaarszendingscollecte GZB
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters

Zondag 14 november
09.30 uur Prop. A. van Kralingen, Ridderkerk
18.00 uur ds. J.C. de Groot, Dordrecht
Diaconiecollecte voor de Zondagsschool
Uitgangscollecte voor bouw- en restauratiefonds

Zondag 21 november
09.30 uur ds. A.P. Pors, herdenking overledenen
18.00 uur. ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos
Diaconiecollecte voor Stichting Friedensstimme
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters

Zondag 28 november, 1e advent
09.30 uur ds. A.P. Pors, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.00 uur ds. J.M. van Wijk, Sliedrecht
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters

Zondag 5 december, 2e advent
09.30 uur ds. A.P. Pors, Heilig Avondmaal
18.00 uur ds. A.P. Pors, Heilig Avondmaal en dankzegging Heilig Avondmaal
Diaconiecollecte en H.A. bekers voor Stichting De Hoop
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters