Contact

Predikant:
Ds. A.P. Pors
Schutskooi 8
Tel. 0318-461194 / 06-25294655
Email: ap.pors@kliksafe.nl

Kerkelijk werker:
W. Meerkerk
Tel. 0184-418005
Email: wmeerkerk@solcon.nl

Ouderling, Scriba:
P. Hoogwerf
Tel.: 0186-694828
Email: p.hoogwerf@inter.nl.net

Ouderlingen:
J.J. Waardenburg
Tel.: 0186-848854
Email: jacow@hotmail.com

L. de Hoog
Tel.: 0186-690365
Email: ldehoog@kpnplanet.nl

Ouderlingen Kerkrentmeesters:
C.M. de Regt (Voorzitter en contactpersoon)
Tel.: 0186-694787
Email: deregt@solconmail.nl

G. van der Zwaan
Tel.: 0186-692055
Email: gertvdzw@gmail.com

Diakenen:
W. Kolthof (Secretaris en contactpersoon)
Tel.: 0186-692259
Email: diaconie@hervormdnieuwbeijerland.nl

C. van den Doel

A.J. Slingerland

A.R. Keijzer

Het Kostersechtpaar:
Fam. Reehorst
Nieuw-Beijerland
Tel. 0186-693015
Email: reehorst1976@gmail.com

Postadres van de Hervormde Gemeente:
Postbus 3545
3264 ZG Nieuw-Beijerland

Bezoekadres van de Hervormde Gemeente:
Kerkstraat 22
3264 AJ Nieuw-Beijerland
In noodgevallen te bereiken op; Tel. 0186-692182

Heeft u vragen of opmerkingen m.b.t. deze website, neem dan contact op met de beheerder van deze website: wjdenhartog@gmail.com.