shadow

Corona-maatregelen

Afgelopen dinsdag heeft de kerkenraad vergaderd over de nieuwe maatregelen omtrent Corona.Hierbij is het volgende besloten:

  • De kerkenraad vertrouwt erop dat alle gemeenteleden zelf verantwoording nemen om bij klachten thuis te blijven.
  • De bezetting van de kerk tijdens de erediensten wordt verlaagd naar 100 personen. Dit was 125 personen.
  • De gemeenteleden wordt gevraagd zoveel mogelijk verspreid in de kerkbanken plaats te nemen.
  • Het winterwerk blijft vooralsnog ongewijzigd.

Bovenstaand veranderingen gelden in ieder geval voor komende zondag. Komende vrijdag wordt er door de overheid een nieuwe persconferentie gehouden waar mogelijk nieuwe maatregelen worden afgekondigd. Naar aanleiding van die maatregelen zal de kerkenraad een nieuwe overweging maken over de te treffen maatregelen voor de erediensten en het winterwerk.