Gemeente

Op deze pagina kunt u informatie vinden met betrekking tot:

– Zondagschool
– Catechesatie
– Jeugdclub”Tabitha”
– Tienerclub
– 16+ club
– Bijbelkringen
– Hervormd Vrouwen Contact

Deze informatie plus overige informatie over ons kerk en gemeente kunt u ook in de
Gemeentegids terug vinden. Deze is ook als Word-document te downloaden in de onderstaande bijlage.

De Kerkenraad heeft ook een Beleidsplan opgesteld, die kunt u vinden in de menukeuze Beleidsplan van onze internetpagina.

Onze gemeente kent een zogenaamde wijkindeling welke gebruikt wordt door de
ambtsdragers bij het afleggen van huisbezoeken. De indeling kunt u vinden in de menukeuze Wijkindeling van onze internetpagina.

Zondagschool

Elke zondagmiddag is er van 14.00 uur tot 15.00 uur zondagsschool in “De Hoeksteen” voor kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar.

 

Iedereen is van harte welkom!

Catechesatie

In de wintermaanden is er in “De Hoeksteen” catechisatie voor de volgende leeftijdsgroepen:
– Groep 8 en brugklas – Maandagavond 18.45 uur tot 19.30 uur door kerkelijk werker dhr. W. Meerkerk. Dit jaar behandelen we het boekje ‘On Track – Oude Testament’
– De groep 13-15 jaar van 18.45 tot 19.30 uur door ds. A.P. Pors. Ook dit jaar gebruiken we de methode ‘Leer en leef’.
– De groep 16-17 jaar van 19.45 tot 20.30 uur door ds. A.P. Pors Ook in deze groep gebruiken we de methode ‘Leer  en leef’, maar dan in een versie bestemd voor de oudere jeugd.
–  De groep 18-21 jaar van 20.45 tot 21.30 uur door ds. A.P. Pors

Jeugdclub “Tabitha”

Voor de kinderen van 8 t/m 12 jaar is er 1 x per 14 dagen op donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur jeugdclub in “de Hoeksteen” achter de kerk. Op deze avonden wordt, na opening met gebed, een bijbels- of een zendingsverhaal verteld.

 

Er wordt met elkaar gezongen (soms een nieuw lied ingestudeerd) en daarna wordt er geknutseld of een spel gedaan. Het knutselen bestaat uit het werken met klei, figuurzagen, plakken, verven, e.d..

De kosten bedragen 1 euro per kind, per avond.

Tienerclub

Voor jongens en meisjes van 12 – ± 15 jaar is er de tienerclub. Op de clubavonden wordt nagedacht over een onderwerp uit de Bijbel. Na de pauze zijn we samen gezellig bezig.

 

Regelmatig worden er ook activiteiten buiten het clubgebouw georganiseerd. Heb je ideeën, kom er gerust mee voor de dag. De club komt één keer per 14 dagen op vrijdagavond om 19.30 uur bij elkaar in de “Hoeksteen”.

15+ club

Voor de oudere jeugd van 15 jaar en ouder is er de 15+ club. De club komt één keer per maand op zaterdagavond om 20:00 uur bij elkaar in “De Hoeksteen”. Op de clubavonden wordt nagedacht over een onderwerp uit de Bijbel en actuele onderwerpen. Na de pauze zijn er ontspannen activiteiten. Om de andere keer worden er ook activiteiten buiten het clubgebouw georganiseerd. Bijv. dropping, bowlen, schaatsen, gospelconcerten, etc..

 

Voor vragen over de jeugdclubs kunt u per email contact opnemen met Jan-Peter Treur.

Bijbelkringen

Binnen onze Hervormde Gemeente bestaan meerdere bijbelkringen. Op elke kring wordt een bijbelboek of een bijbelgedeelte besproken. De kringen kunnen samenkomen op een vast adres, maar ook volgens afspraak aan huis bij één van de deelnemers /deelneemsters.

 

Ouderen Bijbelkring
De Ouderen Bijbelkring wordt gehouden om de vier weken op de dinsdagmiddag in ‘De Hoeksteen’ van 14.30 tot 16.00 uur, waarbij dit seizoen de brief van Paulus aan de Filippenzen zal worden behandeld. De Bijbelkring wordt geleid door onze kerkelijk werker br. Willem Meerkerk.

Bijbelkring broeder De Vries
Dit seizoen zal een vervolg worden gemaakt met de behandeling van het Boek Openbaring (de openbaring van Jezus Christus aan Johannes). Hierbij wordt een studieboekje gebruikt ‘Leeuw en Lam’ van Pieter J. Lalleman. Deze Bijbelkring komt op de 2 weken bijeen op de woensdagavond om 20.00 uur in ‘De Hoeksteen’.

Vrouwen Bijbelkring
De vrouwen Bijbelkring staat onder leiding van Miranda de Bonte en wordt op woensdag tussen 10.00 en 11.30 uur gehouden in ‘De Hoeksteen’. Hierbij wordt het boek “10 vrouwen uit de Bijbel” gebruikt van Max en Jenna Lucado .

Emmauskring
Deze kring heeft een laagdrempelig karakter en wordt geleid door Jan de Bonte, samen met zijn vrouw Miranda en Marja de Frel. Momenteel wordt het Johannesevangelie behandeld. Deze kring richt zich vooral op buiten- of randkerkelijken die geïnteresseerd zijn in het geloof.
De kring wordt gehouden aan huis bij fam. De Bonte aan de Ambachtsherenweg. Als mensen interesse hebben kunnen ze met Jan de Bonte (691236) contact opnemen.

Bijbelkring Arina van den Doel-van Hattum
Deze bijbelkring komt om de 14 dagen op woensdagavond in huiselijke kring bij elkaar in het huis van de fam. van Oudenaarde. Dit seizoen wordt het boekje Feest van het Koninkrijk van Ronald Westerbeek behandeld. Voor meer info kan contact worden gezocht met Arina van den Doel; arinavanhattum@hotmail.com.

Jonge Lidmatenkring
De jongvolwassenkring wordt gehouden om de vier weken op woensdagavond in ‘De Hoeksteen’ van 07.45 uur tot 21.45 uur. Kerkelijk werker br. Meerkerk leidt deze kring en gaat verder met het boekje ‘Breder, langer, dieper, hoger’, vanaf het punt waar ds. Post is gebleven. Dit boekje bevat 10 Bijbelstudies met portretten uit Gods wereldwijde kerk.

Hervormd Vrouwen Contact

Ter ontspanning en voor het onderling contact komen elke tweede dinsdagochtend van de maand vrouwen bij elkaar in “De Hoeksteen”. De bijeenkomsten beginnen om 09.45 uur en duren ongeveer twee uur. Er wordt die ochtend onder het genot van een kopje koffie gehandwerkt, geknutseld of alleen maar wat gepraat. Alles mag, niets moet!
Kleine kinderen kunnen rustig worden meegenomen.
Contactpersoon van het H.V.C. is: Mw. T. Smit, tel. 0186-692295.


Gebruiksplan Kerkgebouw

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen:
Gebruiksplan Kerkgebouw

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.