Kerkenraad

De Kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en bestaat uit tien personen (één predikant, drie ouderlingen, twee ouderlingen kerkrentmeesters en vier diakenen). De dagelijkse leiding is in aan handen van het moderamen, welke wordt gevormd door drie personen: de Predikant, de Scriba en (momenteel) de voorzitter van de Diaconie.

De Kerkenraad van onze Hervormde Gemeente bestaat uit de navolgende personen:

Predikant:
Ds. A.P. Pors

Ouderlingen:
P. Hoogwerf (Scriba)
L. de Hoog
J.J. Waardenburg

Ouderlingen Kerkrentmeesters:
C.M. de Regt
G. van der Zwaan

Diakenen:
W. Kolthof (Secretaris)
C. van den Doel (Penningmeester)
A.J. Slingerland (Voorzitter)
A.R. Keijzer (algemeen lid)

Voor contactgegevens zie de menukeuze ‘Contact’.