Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters heeft de volgende taken:
– Het beheren van de financiën voor de betaling van:
a. het salaris van de predikant, de bijdragen aan het pensioenfonds, contributies.
b. water en energieverbruik voor het kerkgebouw.
c. het onderhoud van het kerkgebouw, het verenigingsgebouw en de pastorie.

– Het bijhouden van de ledenadministratie.

– Het verkrijgen van de nodige inkomsten door:
a. de collecten tijdens de kerkdiensten
b. het jaarlijks in januari innen van de vrijwillige bijdragen in het kader van de landelijke aktie “Kerkbalans”. Een commissie van bijstand verleent medewerking aan de inzamelingsactiviteiten.

Het College van Kerkrentmeesters van onze gemeente bestaat uit de navolgende personen;
Dhr. C.M. de Regt (voorzitter)
Dhr. G. van der Zwaan (penningmeester)
Mevr. C. de Jong (secretaris)
Mevr. W. van de Zande (administrateur)

Contactpersoon College van Kerkrentmeesters:
C.M. de Regt
Tel. 0186-694787
Email: deregt@solconmail.nl

Het College van Kerkrentmeesters wordt administratief ondersteund door:
Mevrouw W. van de Zande

Giften ten behoeve van de Kerkrentmeesters kunnen worden overgemaakt op IBAN: NL61RABO0373702418.

Voor meer informatie met betrekking tot giften en collectebonnen zie menukeuze ‘Giften en ANBI’

Zie onderstaande bijlages voor de financiële verantwoording:

Samenvatting Begroting 2020

Verkort overzicht Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

PKN Goedkeuring Jaarrekening CvK 2019

Verkort overzicht Begroting 2021